Beneficjenci i obszar wsparcia

 

Uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie z Programu Interreg V A są:

- jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,

- inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej),

- instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, pozostałe podmioty naukowe i edukacyjne,

- administracje i zarządy obszarów ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, parki przyrody, parki krajobrazowe i rezerwaty biosfery,

- Lasy Państwowe i państwowe gospodarstwa leśne wraz z ich jednostkami organizacyjnymi,

- osoby prawne pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje),

- organizacje i zrzeszenia turystyczne,

- instytucje sportu i kultury,

- podmioty prowadzące instytucje kształcenia zawodowego,

- towarzystwa i organizacje aktywizacji gospodarki, centra technologiczne i inne instytucje naukowo-badawcze,

- instytucje opieki zdrowotnej i społecznej,

- Euroregion Pomerania,

- Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT),

- organizacje pozarządowe, np. związki zawodowe, organizacje ochrony środowiska i organizacje społeczne.

Obszar wsparcia Programu rozciąga się wzdłuż północnego odcinka granicy polsko-niemieckiej i obejmuje:

- w Kraju Związkowym Meklemburgia – Pomorze Przednie powiaty: Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz Mecklenburgische Seenplatte;

- w Kraju Związkowym Brandenburgia powiaty: Barnim, Uckermark i Märkisch-Oderland;

- cały obszar województwa zachodniopomorskiego.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl